Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 83. schůze rady města (19. 1. 2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.01.2006 do 21.02.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 83 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 83. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 19. ledna 2006

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        5 / 06 / R

 

- schválit rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši  73.728 tis. Kč v příjmové i výdajové části dle návrhu, předloženého Jaroslavou Hynkovou, starostkou a Vlastou Zikešovou, vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, projednaného finančním výborem zastupitelstva města a ostatními členy zastupitelstva města.

 

  

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 19. ledna 2006

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz