Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Plán práce rady a zastupitelstva města na I. pololetí roku 2006

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.12.2005 do 24.01.2006
Vytvořil: Rada města
Typ dokumentu: Jiný dokument

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Tel. 481 629 020, e-mail : podatelna@mu-lomnice.cz

 

PLÁN  PRÁCE

rady a zastupitelstva města

na I. pololetí roku 2006

 

Schůze Rady města Lomnice nad Popelkou se budou konat ve stanovených termínech  a to zpravidla ve čtvrtek od 16.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak. Zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou se budou konat nejméně jednou za tři měsíce a jsou veřejná na rozdíl od schůzí rady města, které jsou neveřejné. Zasedání zastupitelstva města se budou konat v určených termínech, zpravidla ve čtvrtek  od 18.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak, začátek zasedání bude upřesněn v pozvánkách a na plakátech.

 

Termíny schůzí:

 

12. 1. 2006        schůze rady města

19. 1. 2006        schůze rady města, v části rozšířená o členy zastupitelstva

  2. 2. 2006        schůze rady města

  9. 2. 2006        zasedání zastupitelstva města

16. 2. 2006        schůze rady města

  9. 3. 2006        schůze rady města

23. 3. 2006        schůze rady města

  6. 4. 2006        schůze rady města

13. 4. 2006        zasedání zastupitelstva města

20. 4. 2006        schůze rady města

  4. 5. 2006        schůze rady města

18. 5. 2006        schůze rady města

  1. 6. 2006        schůze rady města

15. 6. 2006        zasedání zastupitelstva města

22. 6. 2006        schůze rady města

 

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města, žádosti o projednání jednotlivých záležitostí v uvedených orgánech města je nutno předkládat nejpozději 7 dní před projednáním.

Tento plán byl schválen radou města usnesením č. 104/05/R písm. n) dne 1. 12. 2005.

 

 

Jaroslava Hynková

       starostka


Propojení na související dokumenty:
  • Usnesení z 80.schůze rady města (1.12.2005)
  • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz