Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, kterým se zrušuje Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě Karlov, ze dne 24.7.2003 a Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2004 o stavební uzávěře v lokalitě u letního

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 13.12.2005 do 28.12.2005
Vytvořil: ZM
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 28.12.2005
Značka: NM 2-2005
Poznámka: ruší NM 2-2003, 4-2004, 1-2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005

kterým se Zrušuje Nařízení Města Lomnice

nad Popelkou č. 2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě Karlov, ze dne 24. 7. 2003

a Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004

o stavební uzávěře  v lokalitě u letního

stadionu a o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu, ze dne 12. 8. 2004

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 1. 12. 2005 usnesením č. 104/05/R písm. a) usnesla vydat na základě § 33 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto

nařízení města kterým se zrušuje Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003

o stavební uzávěře v lokalitě Karlov, ze dne 24.7.2003

a Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.4/2004 o stavební uzávěře  v lokalitě

u letního stadionu a o zrušení Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003,

o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu, ze dne 12. 8. 2004

 

Čl. 1

Předmět nařízení města

Město Lomnice nad Popelkou zrušuje:

1.      Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě Karlov, ze dne 24. 7. 2003,

2.      Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2004 o stavební uzávěře  v lokalitě u letního stadionu a o zrušení Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu, ze dne 12. 8. 2004

 

Čl.2

Účinnost, evidence

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

2. Toto nařízení je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 1944/2005.

                                  

 

                                                                                               

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 13. 12. 2005              Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení:

Sejmuto dne:

Účinnost od :


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz