Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.9/1994, o změně vyhlášky č. 1/1991

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.06.1994 do 27.06.1994
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 27.06.1994 do 17.02.1999
Značka: ozv puv. 9/1994
Poznámka: zrušena vyhl. 16/1998

ZMĚNY:

- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 16/1998

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 9/1994

 

O ZMĚNĚ VYHLÁŠKY Č. 1 MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

 

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 1 Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou o místních poplatcích.

 

Zákonem č. 48/1994 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 565/1990 Sb. z. o místních poplatcích se mění vyhláška Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou takto :

 

 

Oddíl 2

V názvu se vypouští   " poplatek z reklamních zařízení "

 

 

čl. 9.

Sazba poplatku

odstavec (6)  -  vypouští se

 

čl. 12

Osvobození a úlevy

 

odstavec (1), písm. a/, b/, c/, d/  -  se vypouští

 

 

Oddíl 4

Dislokační poplatek

 

Celý oddíl se ruší.

 

Oddíl 5

Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 

Celý oddíl se ruší .

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994

 

            Stolín Bedřich, v.r.                                                                  Ing. Šmiraus Miroslav, v.r.

            zástupce starosty                                                                    starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz