Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 78.schůze rady města (31.10.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 02.11.2005 do 16.11.2005
Vytvořil: RM
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 78 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 78. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 31. října 2005

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   97 / 05 / R

 

a) zakoupení referentského osobního automobilu Škoda Fabia Combi pro potřeby městského úřadu, od společnosti ROMANOFF s.r.o., se sídlem Praha 3, za kupní cenu nabídkovou 250.000,- Kč.

 

 

b) záměr prodeje referentského osobního automobilu Škoda Felicia z majetku Města Lomnice nad Popelkou formou nabídky v autobazaru.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      98 / 05 / R

 

- vzít na vědomí studii „Městský stadion Lomnice nad Popelkou“ k rekonstrukci, modernizaci a dalšímu rozvoji městského letního stadionu a souhlasit s investičním záměrem FC Lomnice nad Popelkou „Rekonstrukce hřiště a šaten městského stadionu Lomnice nad Popelkou“ a souhlasit s umístěním, provedením a užíváním  těchto stavebních součástí a celků:

A. rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště,

B. rekonstrukce šaten a zázemí,

C. zavlažování hřiště včetně vybudování vodního zdroje,

D. přípojky inženýrských sítí,

E. oplocení,

v rámci uvedeného investičního záměru FC Lomnice nad Popelkou.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 31. října 2005

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz