Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 70.schůze rady města (16.6.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.06.2005 do 31.06.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 70

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 70. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 16. června 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   64 / 05 / R

 

- jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Odstranění nadzemní části objektu čp. 1055 v Lomnici nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost Lomnická stavební, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností, dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 16. června 2005

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz