Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993, o výpočtu daně z nemovitostí

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.12.1992 do 31.12.1992
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.1993
Značka: ozv 1/1993
Poznámka: dodatek 1/1994, změna ev. čísla vyhláškou 3/2003
Přílohy: - Dodatek č.1 k vyhl. 3/1993

 ZMĚNY:

- dodatek 1/1994

- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

č.j.:   193/93

Dne:  15.2.1993

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993

 

O výpočtu daně z nemovitosti

 

 

Město Lomnice nad Popelkou vydává podle zákona ČNR č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení zákona ČNR č. 338/92 Sb. obecně závaznou vyhlášku upravující  výpočet daně z nemovitostí.

 

 

čl. 1

 

Městská rada odsouhlasila, v souladu se zákonem ČNR č. 338/92 Sb. § 6 odstavce 4) písm. b) a podle § 11 odstavce 3) písm. b) , ve vyjmenovaných lokalitách obce použití nižšího koeficientu proti základní sazbě.

Jedná se o tyto lokality :

 

            Chlum pod Táborem, Ploužnice, Rváčov,

            Košov, Želechy, Hoření Lomnice, Hrádka,

            Černá, Dráčov, Morcínov, Nové Dvory,

            Skuhrov, Tikov.

 

V uvedených lokalitách bude základní sazba násobena koeficientem 1,0.

 

čl. 2       

                                                                                                                                                             

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1993 v souladu s § 16 odst. 4/ zák. ČNR č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 
 
čl.3

 

Tato obecně závazná vyhláška ruší původní znění vyhlášky č.j. 1213/92 ze dne 4. 12. 1992.

 

 

Bedřich Stolín v.r.                                              Ing. Miroslav Šmiraus v.r.

zástupce starosty                                                             starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz