Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.1/2004, kterým se přečíslují nařízení a obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou v přenesené působnosti

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.01.2004 do 13.02.2004
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 13.02.2004
Značka: nrm 1/2004
Poznámka: mění ozv 17/1999 na 1/1999

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.1/2004

 

kterým se přečíslují nařízení a obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou v přenesené působnosti

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 29.1.2004 usnesením č.17/04/R písm.a) rozhodla vydat v souladu s § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,                  ve znění pozdějších předpisů, toto

 

nařízení, kterým se přečíslují nařízení a obecně závazné vyhlášky

Města Lomnice nad Popelkou v přenesené působnosti.

 

Čl. 1

Předmět nařízení

 

1.    Město Lomnice nad Popelkou na základě § 152 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,         ve znění pozdějších předpisů, uvádí tímto nařízením evidenci účinných nařízení a obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou, vydaných v přenesené působnosti,               do souladu s § 12 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.17/1999, o stavební uzávěře, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1999,                   o stavební uzávěře".

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

2. Toto nařízení je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 299/2004.

                     

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 30.1.2004

 

 

           Josef Kysela v. r.                                                          Jaroslava Hynková  v. r.                       

           místostarosta                                                                       starostka
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz