Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.3/2003 o zrušení a změně stavebních uzávěr

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 04.08.2003 do 19.08.2003
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 19.08.2003
Značka: 3/2003
Poznámka: mění ozv 17/1999, ruší ozv 18/1999, ruší nrm 1/2001

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.3/2003

o zrušení a změně stavebních uzávěr

 

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 24.7.2003 usnesením č.66/03/R písm.c) rozhodla vydat na základě § 33 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování       a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst.1   a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

nařízení Města Lomnice nad Popelkou

o zrušení a změně stavebních uzávěr

 

 

Čl. 1

Předmět nařízení

 

1. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje:

  a/ obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.18/1999, o stavební uzávěře,

b/ nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.1/2001, o stavební uzávěře.

2. Město Lomnice nad Popelkou mění obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.17/1999, o stavební uzávěře, takto:

     v první větě článku 1 se vypouští slova " Žižkov a ".

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1.  Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

2.  Toto nařízení města je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.: P/03/266/Bě.

                     

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 24.7.2003

 

 

                                                                                               

            Jaroslava Hynková v. r.                                                    Vladimír Mastník v.r.

   místostarostka                                                                    starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz