Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 61.schůze rady města (17.2.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.02.2005 do 10.03.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 61. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. února 2005

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   17 / 05 / R

 

a) v souladu s § 102 odst.2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, k převodu a dalšímu nakládání s majetkem v příspěvkových organizacích,                       dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

b) výpůjčku nebytových prostor části objektu čp.118 se st.p.č. 879/2 (v části                      od dvora) a část pozemků p.p.č. 1007/4 a 1007/13 (zpevněná část dvora), s účinností od 1. 3. 2005, a dále výpůjčku nebytových prostor objektů budov a staveb                           na pozemcích st.p.č. 1374/1 a st.p.č. 1630/1, včetně uvedených pozemků, s účinností od 1. 4. 2005, příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice                           nad Popelkou, IČO 00402249, pro zřízení sídla a činnost organizace, na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

c) výpůjčku nebytových prostor objektu čp. 43, s pozemkem st.p.č. 187/1 a části nebytových prostor objektu čp. 44, s pozemkem st.p.č. 186, vše k.ú. Lomnice                nad Popelkou, s účinností od 1. 3. 2005, příspěvkové organizaci Městské muzeum              a galerie Lomnice nad Popelkou, IČO 00371297, pro umístění sídla a činnost organizace, na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

Rada města svěřuje                                                                                                      18 / 05 / R

 

a) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859,na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

b) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou, IČO 70949468, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,                      IČO 70949468, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

c) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742691, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                   IČO 72742691, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

d) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742614,, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                   IČO 72742614, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

e) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742453, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                  IČO 72742453, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

 

 

 

f) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Městské muzeum                  a galerie Lomnice nad Popelkou, IČO 00371297, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, IČO 00371297,                  na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

g) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742372, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Speciální  školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742372,               na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

h) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, IČO 00402249, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, IČO 00402249,                       na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

i) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854751, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                 IČO 00854751, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

j) na základě smlouvy o výpůjčce veškerý movitý hmotný a nehmotný majetek Města Lomnice nad Popelkou, specifikovaný v inventurních soupisech dle předávací inventury ke dni 1. 3. 2005, do správy příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742534, za účelem řádného plnění jejího předmětu činnosti v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace

a současně schvaluje

- výpůjčku movitého majetku, uvedeného v předchozím odstavci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                     IČO 72742534, na základě předloženého návrhu smlouvy, s účinností od 1. 3. 2005.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17. února 2005

 

 

 

 

     Ing. Miroslav Šmiraus v.r.                                             Josef Kysela v. r.

                     člen rady města                                                      místostarosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz