Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2165/14 kú. Lomnice n. Pop.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 29.09.2008 do 23.10.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 29.09.2008 do 15.10.2008
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře 738 m2, kultura zahrada, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem využití jako zahrádky příslušející k bytovým domům čp. 1033 a čp. 1034 v Lomnici nad Popelkou

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 14. 10. 2008.

 

 

 

 

            Vladimír Mastník

         starosta

 

Snímek katastrální mapy v příloze

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz