Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Soupis památek

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 05.09.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 04.09.2008 do 05.03.2009

Zveřejnění soupisu památek umístěných na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. V zákonné lhůtě 6-ti měsíců se o ně mohou přihlásit jejich případní majitelé. Po marném uplynutí lhůty budou prohlášeny majetkem Města Lomnice nad Popelkou.

                       

Rejstř. č.          Název                                   Pozemek                      Poznámky

 

16425 / 6-4763      Mohyla s náhrobky padlých

                                z r. 1866                                          p.p.č. 62, k.ú. Lomnice      hřbitov

 

47745 / 6-4762      Náhrobek Dr. Antonína

                                 Šlechty                                           p.p.č. 62, k.ú. Lomnice      hřbitov

 

Není památka           Hrobka rodu Šlechtů                         p.p.č. 62, k.ú. Lomnice      hřbitov

 

51026                      Kamenný kříž                               p.p.č. 1684, k.ú. Lomnice  při cestě na                                                                                                                                       Tábor

 

35996 / 6-2781      Kamenný kříž                               p.p.č. 4, k.ú. Rváčov              na Rváčově

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz