Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20.08.2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 22.08.2008 do 03.09.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

  U S N E S E N Í

 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 20. srpna 2008

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       34 / 08 / Z

 

-  v důsledku rozpočtových opatření č. 22 až 36/2008,  3. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena přesunem položek ve výdajové části ve výši 860 tis. Kč  z  investiční rezervy na akce Bezbariérové úpravy – Program mobility a Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť. Objem doposud přijatých dotací činí 6.378 tis. Kč (stav ke dni 31.7.2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 80.876 tis. Kč.

 

 

   Rozpočtové opatření č. 36/2008 – změny výdajové části        

 

pol.:

 

v tis. Kč

2.6.

Bezbariérové úpravy – Program mobility

800

9.4.

Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť

60

18.4.

Investiční rezerva

      -860

 

 

 

 

Celkem výdaje

0

 

Zajistí:  Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a  plánovacího

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       35 / 08 / Z

 

-  přijetí daru pozemků p.p.č. 1009/3 o výměře 367 m2 a 1009/5 o výměře 718 m2, druh pozemku orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, oddělených geometrickým plánem č. 1895/87/2008 ze dne 7. 8. 2008, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. srpna 2008

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                   Vladimír Mastník

               místostarosta                                                                             starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz