Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 48.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 20. srpna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 22.08.2008 do 03.09.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 48. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 20. srpna 2008

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  325 / 08 / R

 

-  odstoupení z funkce ředitelky Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice
nad Popelkou, příspěvkové organizace Města Lomnice nad Popelkou, paní
MUDr. Heleny Boháčové na vlastní žádost k datu 30. září  2008.

Současně jmenuje paní Mgr. Bohuslavu Kubátovou, DiS., bytem Lomnice nad Popelkou, 5. května 802 do funkce ředitelky Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou od 1. října  2008.

 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                             326 / 08 / R

 

-  s umístěním stavby boxu pro závodníky a hlediště pro diváky na pozemku p.p.č. 2871 k.ú. Lomnice nad Popelkou dle předložené žádosti Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. srpna 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz