Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr výpůjčky požární zbrojnice Nové Dvory

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 20.08.2008 do 17.09.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 20.08.2008 do 05.08.2008
Přílohy: - Příloha foto

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky požární zbrojnice na stavebním pozemku p.č. 1342, kú. Lomnice nad Popelkou – místní část Nové Dvory, pro činnost sboru dobrovolných hasičů.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 5. 9. 2008.

 

 

 

       Vladimír Mastník

     starosta

 

 

Snímek pozemkové mapy  s vyznačením pozemků v příloze

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz