Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 46.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 4. srpna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 06.08.2008 do 13.08.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 46. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 4. srpna 2008

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            296 / 08 / R

 

a)  jako nejvhodnější nabídku na zakázkuBezbariérové úpravy města –
1. etapa Programu mobility Lomnice nad Popelkou – měřiče rychlosti
nabídku, kterou předložila společnost GEMOS CZ s.r.o. Čelákovice.

Rada města současně souhlasí s uzavřením smlouvy o předmětné dílo s uvedenou společností.

 

b)  jako nejvhodnější nabídku na zakázkuBezbariérové úpravy města –
1. etapa Programu mobility Lomnice nad Popelkou – stavební úpravy
nabídku, kterou předložila společnost ZEPOS RS s.r.o. Libuň.

Rada města současně souhlasí s uzavřením smlouvy o předmětné dílo s uvedenou společností.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              297 / 08 / R

 

-   na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním kynologické akce – bezkontaktní norování – zkouška nováčků, loveckých psů, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Semily dne 16. 8. 2008 na hoře Tábor v areálu umělé nory. Rada města
s konáním akce souhlasí za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj při současném dodržení platných právních předpisů. 

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 4. srpna 2008

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz