Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele

Vložil: Ing. Josef Matura - Vedení města
Na úřední desce od 02.07.2008 do 07.08.2008
Vytvořil: Matura Josef
Typ dokumentu: Tisková zpráva

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO 00275905

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele

 

Město Lomnice nad Popelkou v souladu s  Vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR č.242/1991 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí ve znění pozdějších předpisů   a § 102 odst.2 písm.b zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové  řízení na místo

 

ředitele

příspěvkové organizace Města Lomnice nad Popelkou

Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

se sídlem Lomnice nad Popelkou, Komenského 440

 

s pracovním úvazkem 0,5  (s možností výkonu dalšího 0,5 úvazku jako lékař stejného zdravotnického zařízení)

a předpokládaným nástupem 1. 10. 2008


 

Požadavky :

-         vysokoškolské vzdělání nejlépe lékařského směru (atestace prvního stupně), nejméně 6 let odborné lékařské praxe, výhodou geriatrie,

      případně ekonomického, nebo právnického  směru

-         dobré manažerské schopnosti

-         znalost problematiky  řízení příspěvkové organizace  a zdravotnických předpisů,

-         občanská a morální bezúhonnost, komunikativnost, spolehlivost

-         dobrý zdravotní stav

 

K přihlášce přiložte : 

-         vyplněný osobní dotazník dle §2 odst. 3 písm. a) Vyhlášky č. 247/1993 Sb. (tiskopis SEVT)

-         úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání

-         strukturovaný životopis s uvedením odborných  znalostí, dovedností a údaji o dosavadním zaměstnání a odborné praxi

-         koncepci činnosti, řízení a rozvoje zdravotnického zařízení (max.4 strany formátu A4)

-         potvrzení dle §2 odst.1 písm. b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb.

-         výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

-         čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady  pro výkon  některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů

-         lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce

nabízíme: perspektivní zaměstnání, možnost získání služebního bytu

 

Přihlášky doručte nejpozději do 31. července 2008 do 13:00 hodin, na adresu :

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou nebo osobně podávejte na podatelně Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou do 31. července 2008, v zalepené obálce, označené heslem „Výběrové řízení na ředitele LDN“

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 2. července 2008

 

Vladimír Mastník

       starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz