Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 44.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 25. června 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 30.06.2008 do 23.07.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Přílohy: - mapa s označenou plochou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 44. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 25. června 2008

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  274 / 08 / R

 

-  zprávu starosty města o aktuálním stavu využití pozemku na autobusovém nádraží a o probíhajících jednáních.

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  275 / 08 / R

 

-   zprávu starosty města o budoucí změně vedení LDN.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            276 / 08 / R

 

-  dohodu o spolupráci při zajištění likvidace požárů s využitím Letecké hasičské služby na území Libereckého s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            277 / 08 / R

 

-  vymezení prostoru pro příležitostný prodej pěstitelských přebytků na středovém ostrůvku Husova náměstí, a to v prostoru číslo 3, viz příloha – mapa s označenou plochou. Dohledovou činností nad dodržováním určuje odbor majetku a rozvoje města.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            278 / 08 / R

 

-  ukončení nájmu bytu č. 2 v 1. NP bytového domu čp. 1356, ul. J. J. Fučíka Lomnice nad Popelkou, nájemce Šárka Hlawatschková, bytem Lomnice nad Popelkou a současně schvaluje nového nájemce téhož bytu, manžele Romana

a Radku Duštovi, bytem Lomnice nad Popelkou, a to ke dni převodu práv
a povinností na nového  nájemce.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města částečně mění                                                                                    279 / 08 / R

 

-  usnesení č. 249/08/R ze dne 2. 6. 2008 ve věci uzavření mandátní smlouvy na procesy spojené s vyhotovením nového územního plánu města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

            Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            280 / 08 / R

 

-  smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření Města Lomnice nad Popelkou za rok 2008 auditorkou ing. Ivanou Schneiderovou, Turnov – Mašov.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            281 / 08 / R

 

-  provedení sbírky Nadace EURONISA „Pozvedněte slabé“ s určením výtěžku akce na rekonstrukci společenské místnosti pro seniory v Domě s pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou. Rada města současně schvaluje smlouvu
o realizaci podpůrných místních sbírkových akcí na konto uvedené sbírky mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Nadací EURONISA dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:   Olga Nosková, ředitelka Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            282 / 08 / R

 

-  výzvu potencionálním uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Bezbariérové úpravy města – 1. etapa Programu mobility Lomnice nad Popelkou – měřiče rychlosti“ dle návrhu starosty Vladimíra Mastníka.

Rada města současně schvaluje výzvu potencionálním uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Bezbariérové úpravy města –
1. etapa Programu mobility Lomnice nad Popelkou – stavební úpravy“ dle návrhu starosty Vladimíra Mastníka.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            283 / 08 / R

 

-  výzvu potencionálním uchazečům k podání nabídky na dodávku požárního vozidla pro Město Lomnice nad Popelkou  dle návrhu starosty Vladimíra Mastníka.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                    

                                                                                               

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            284 / 08 / R

 

-  podání výpovědi ze Smlouvy o spoluúčasti na hrazení provozních nákladů informační kanceláře, uzavřené dne 20. 7. 1999 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a ČSAD Semily, a.s., a to ke dni 30. 6. 2008.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 25. června 2008

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

 

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz