Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu nebytových prostor čp. 117 Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 24.06.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 24.06.2008 do 30.12.2008

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

         Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu budovy čp. 117 ( objekt bývalé zvláštní školy v ul. Za Školou, vedle MŠ Lvíček) se st.p.č. 1791, včetně části přilehlého pozemku p.p.č. 1956/4 v kú. Lomnice nad Popelkou.

 

         Případné nabídky zasílejete na podatelnu MěÚ Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

       Vladimír Mastník

        starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz