Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 13.06.2008 do 30.06.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2009
Přílohy: - Pozemky

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2008

 

 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 20/08/Z ze dne    12. 6. 2008, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Čl. 1

Pozemky

 

1) U všech stavebních pozemků ve smyslu § 6 odst.2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí v katastrálním území

a) č. 360803902 Chlum pod Táborem,

b) č. 360803903 Ploužnice pod Táborem,

c) č. 360803904 Košov,

d) č. 360803905 Želechy,

e) č. 360803906 Rváčov,

se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

2) U všech stavebních pozemků ve smyslu § 6 odst.2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, vymezených v příloze č. 1 se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

Čl. 2

Stavby

 

1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1, písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí, v katastrálním území

a) č. 360803902 Chlum pod Táborem,

b) č. 360803903 Ploužnice pod Táborem,

c) č. 360803904 Košov,

d) č. 360803905 Želechy,

e) 360803906 Rváčov,

se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1, písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, vymezených v příloze č. 1 se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

3) U staveb uvedených  v § 11 odst. 1, písm. b), c) a d) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje v celé obci koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, koeficientem ve výši 1,5.

 

 

Čl. 3

Místní koeficient

 

Touto vyhláškou se stanoví pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient 2.

Tímto koeficientem se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, případně jejich soubory.

 

 

Čl. 4

 Zrušovací ustanovení, účinnost, evidence

 

 

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, upravující výpočet daně z nemovitostí (původně označená č. 3/1993), ze dne 15. 6. 2006.

 

2. Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je příloha č. 1.

 

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2009.

 

4. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 506/2008.

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                            

Mgr. Josef Šimek                                                        Vladimír Mastník                         

              místostarosta                                                                    starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 13. 6. 2008              Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení:

 

Sejmuto dne:

 

Účinnost od : 1. 1. 2009

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDFNáhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz