Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva města (12.6.2008)

Vložil: Ing. Josef Matura - Vedení města
Na úřední desce od 06.06.2008 do 13.06.2008
Typ dokumentu: Tisková zpráva

                                                P R O G R A M

 

10. veřejného  zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 12. června 2008

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18: 00 hodin

 

pracovní porada členů zastupitelstva města k uvedeným bodům programu

se uskuteční v pondělí dne 9. června  2008 od 18: 00 hodin v malé zasedací místnosti městského úřadu

 

  PROGRAM :

 

       Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

 

     1)   Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města

2)   Zpráva o stavu projektu „Zdravé město“ Lomnice nad Popelkou a MA 21

 

   

   Finanční záležitosti:

3)   Návrh závěrečného účtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007

4)   Změny  rozpočtu č. 2  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008

5)   Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z  

      nemovitostí

    

       Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

 

6)   Darování majetku příspěvkovým organizacím města

7)   Doplacení kupní ceny za objekt čp. 1060 - skárna

8)   Prodej pozemku st. p. č. 44  k.ú. Ploužnice pod Táborem

9)   Prodej pozemků v lokalitě u benzínové čerpací stanice, Lomnice nad Popelkou

10)  Prodej pozemku p.č. 1508 k.ú. Lomnice nad Popelkou

11)  Koupě pozemku p.č.735/16 k.ú. Lomnice nad Popelkou

12)  Darování nemovitostí 3 kusů chatek v areálu skokanských můstků 

13)  Prodej části pozemku p.č.2165/4 k.ú. Lomnice nad Popelkou

14)  Prodej pozemků p. č. 328/3 a 329/1  k.ú. Lomnice nad Popelkou  

15)  Směna pozemků se společností Mehler Texnologies  s.r.o., k.ú. Lomnice nad 

       Popelkou

16)  Odkoupení pozemků p.č. 86/1 a 86/2  k.ú. Rváčov

17)  Prodej bytu v domě č.p.1077, ul. Obránců míru, Lomnice nad Popelkou

 

       Ostatní záležitosti: 

 

18)  Diskuse

19)  Usnesení, závěr

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. června 2008

 

 

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz