Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr směny pozemků se spol. Mehler Texnologies.s.r.o.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 14.05.2008 do 30.05.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.05.2008 do 30.05.2008

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny pozemku p.p.č. 3334/5 o výměře 108 m2 a části pozemku p.p.č. 2988/3 o výměře cca 70 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Mehler Texnologies, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za část pozemku p.p.č. 2996/16 o výměře cca 170 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, vše kú. Lomnice nad Popelkou.

 

Záměr bude zveřejněn do 28. 5. 2008.

 

 

          Vladimír Mastník

        starosta

 

Snímek katastrální mapy v příloze

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz