Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 40.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 30.dubna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 02.05.2008 do 28.05.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

Ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 30. dubna 2008

 

 

 

 

Rada města jmenuje                                                                                              233 / 08 / R

 

-  v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. tyto členy výběrové konkurzní komise na obsazení místa  ředitele Mateřské školy „Lvíček“ Lomnice nad  Popelkou:

Ing. Josef Matura, tajemník MěÚ Lomnice nad Popelkou – předseda komise

Mgr. Josef Šimek, místostarosta města Lomnice nad Popelkou

RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce

Hana Mrklasová, pověřená vedením odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily

Zdeňka Mariášiová, ředitelka Mateřské školy „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou

 

Tajemníkem  komise je určena paní Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 30. dubna 2008

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                         starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz