Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1508 kú. Lomnice n. Pop.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 21.04.2008 do 15.05.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 21.04.2008 do 07.05.2008
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1508, kultura trvalý travní porost, kú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Evy Kopkové, bytem Sedlčany.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 6. 5. 2008.

 

 

 

        Vladimír Mastník

     starosta

 

Snímek pozemkové mapy  s vyznačením pozemků v příloze

 

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz