Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2165/14 kú. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 14.04.2008 do 07.05.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 14.04.2008 do 30.04.2008
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2165/14, kultura trvalý travní porost, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou:

1.     o výměře cca 190 m2, jako pozemek stavební navazující na p.p.č. 2165/7, na základě žádosti manželů Josefa a Hany Lacinových, bytem Lomnice nad Popelkou.

2.     o výměře cca 210 m2, jako pozemek stavební navazující na p.p.č. 2165/6, na základě žádosti manželů Bohuslava a Petry Devátých, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

Bližší informace podá odbor majetku a rozvoje města, Ing. Rádlová, tel. 481 629 039.

 

 

    Vladimír Mastník

     starosta

 

 

Snímek pozemkové mapy  s vyznačením pozemků v příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz