Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu pozemků v areálu koupaliště

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 14.04.2008 do 07.05.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 14.04.2008 do 30.04.2008

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

  

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1748/1, 1739/7, 1739/8, 1753, st.p.č. 1347, dále tří chat na pozemcích st.p.č. 1821, 1822, 1823 a zděného WC na pozemku st.p.č. 1824, vše kú. Lomnice nad Popelkou, v areálu koupaliště za účelem správy a provozování činností spojených s provozem koupaliště.

 

Případné připomínky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 30. 4. 2008.

 

 

         Vladimír Mastník

        starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz