Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oprava tiskové chyby - usnesení rady města č. 39/07/R, písm. d)

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 10.04.2008 do 07.05.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 10.04.2008 do 24.04.2008

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

 

  

V usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou ze 14. schůze dne 10. dubna 2007 č. 39/07/R písm. d)

o doplatku nájemného za tři roky zpětně bylo ve druhém odstavci:

 

Rada města současně schvaluje

- vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku p.p.č. 411, dle nového geometrického plánu p.p.č. 411/2 o výměře 153 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha,

bylo chybně vytištěno 1.377,- Kč/m2

 

 

Správný údaj:  1.377,- Kč celkem za nájem pozemku.

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                                Vladimír Mastník

   místostarosta                                                                          starosta

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz