Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva města (13.3.2008)

Vložil: Ing. Josef Matura - Vedení města
Na úřední desce od 07.03.2008 do 14.03.2008
Typ dokumentu: Tisková zpráva

                                                P R O G R A M

 

9.veřejného  zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 13. března 2008

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18 00 hodin

 

pracovní porada členů zastupitelstva města k uvedeným bodům programu se uskuteční v pondělí dne 10. března  2008 od 18 00 hodin v malé zasedací místnosti městského úřadu

 

PROGRAM :

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

 

    1)   Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města

2)   Doplnění zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II

3)   Požární řád Města Lomnice nad Popelkou

4)   Žádost o dotace z Regionálního operačního programu

 

Finanční záležitosti:

5)   Změny  rozpočtu č. 1  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008

6)   Rozpočtový výhled  Města Lomnice nad Popelkou na období 2009 a 2010

7)   Použití  prostředků investiční rezervy na předfinancování  dotovaných  

      investičních záměrů

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

 

8)   Koupě pozemků v rozvojové zóně města  pro bydlení OM3

9)   Koupě  a přijetí daru pozemků v areálu skokanských můstků

10) Nabídka odkoupení spoluvlastnického podílu pozemků od Pozemkového fondu    

      ČR v  kat. území Lomnice nad Popelkou

11)  Přijetí daru  pozemků pod stavbami chodníků ve městě od Libereckého kraje

12)  Směna pozemků v kat. území Ploužnice pod Táborem

13)  Prodej pozemku v kat. území Rváčov

14)  Prodej pozemků v kat. území Koštálov

 

Ostatní záležitosti: 

 

15)  Návrh na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou

16)  Diskuse

17)  Usnesení, závěr

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 7.3.2008

 

 

 

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz