Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr darování majetku Města Lomnice nad Pop. - 3 chaty v areálu LSK

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 10.03.2008 do 09.04.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 10.03.2008 do 26.03.2008
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to 3 ubytovacích chat „Ivana“ v lyžařském areálu, na pozemcích st.p.č. 2471, 2472 a 2473 kú. Lomnice nad Popelkou, včetně septiku, domácí čistírny odpadních vod a elektro přípojky, vše vedené pod inventárním číslem 1/169, na základě žádosti Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou

 

 

 

 

   Vladimír Mastník

starosta

 

 

Snímek katastrální mapy v příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz