Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje bytu 2+1 v domě čp. 1077,ul. Obránců míru, Lomnice n. Pop

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 16.01.2008 do 29.02.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.01.2008 do 01.03.2008

 

Prodej bytu

  

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje spoluvlastnického podílu 56/1000 v bytovém domě čp. 1077, ul. Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, odpovídající bytu o velikosti 2+1, o výměře  52,25 m2, z vlastnictví města Lomnice nad Popelkou. Byt bude prodán bez nájemníka.

 

Nabídky včetně nabídkové ceny podávejte písemně na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou tak, aby byly doručeny nejpozději do 13.00 hod. dne 29.2.2008. Uzavřené obálky označte textem: „Výběrové řízení na byt čp. 1077 - neotvírat“. Na základě došlých nabídek bude provedeno výběrové řízení – jediné kritérium nejvyšší nabídková cena.

 

Bližší informace podá odbor majetku a rozvoje města, Ing. Rádlová, tel. 481 629 039, možnost prohlídky bytu po dohodě.

 

 

 

 

Vladimír Mastník

starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz