Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr směny pozemků - nová cesta Ploužnice

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 20.12.2007 do 11.01.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.12.2007 do 05.01.2008
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny části pozemku p.p.č. 262/2 kú. Ploužnice pod Táborem, kultura ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou za část pozemku p.p.č. 103/5 kú. Ploužnice pod Táborem, kultura trvalý travní porost, který je ve vlastnictví manželů Turkových, za účelem vytvoření nové přístupové cesty.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 4. 1. 2008.

 

 

Vladimír Mastník

 starosta

 

Snímek katastrální mapy v příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz