Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu pozemků - zahrádky Květná

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 17.12.2007 do 03.01.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.12.2007 do 03.01.2008
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1033/66, o výměře 4713m2 a p.p.č. 1033/67, o výměře 1893m2, kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti členů Českého zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou – zahrádkářská kolonie Květná.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 3. 1. 2008.

 

    Vladimír Mastník

 starosta

 

Snímek katastrální mapy v příloze.

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz