Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 30.schůze Rady města Lomnice nad Poplkou konané dne 26.11.2007

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 29.11.2007 do 13.12.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 30. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. listopadu 2007

 

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                   104 / 07 / R

 

-  aby předložené průzkumy a rozbory vypracované společností Ivan Plicka Studio s.r.o., Praha, byly podkladem pro vypracování návrhu zadání územního plánu Lomnice nad Popelkou a z hlediska samostatné působnosti k předloženým průzkumům a rozborům není připomínek a není je třeba dále doplňovat.

 

Zajistí: Bc. Petr Tomeš, vedoucí odboru stavební úřad

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                    105 / 07 / R

 

-  dar ve výši 5.000,-- Kč  NADACI EURONISA, se sídlem Liberec v rámci sbírky „Pozvedněte slabé“.

 

Zajistí: Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města ruší                                                                                                        106 / 07 / R

 

- v organizační struktuře města samostatný odbor stavební úřad k datu
31. 12. 2007. Rada města zřizuje oddělení stavební úřad jako součást odboru vnitřní správy, a to s účinností od 1. 1. 2008. V tomto znění je upraven
i Organizační řád Městského úřadu Lomnice nad Popelkou s účinností
od 1. 1. 2008.

Rada města zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu Ing. Josefu Maturovi bezodkladně vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa vedoucího oddělení stavební úřad.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města                              107 / 07/ R

 

-  na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2007 přijetí návrhu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2008.

 

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. listopadu 2007

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz