Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr darování majetku Města Lomnice nad Pop. - poz. pod komunikacemi

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 22.11.2007 do 17.12.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 22.11.2007 do 09.12.2007

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to pozemků pod komunikacemi p.p.č. 1024/3 o výměře 1299 m2, p.p.č 2225 o výměře 590 m2, p.p.č. 2232/5 o výměře 281 m2, p.p.č. 2269/13 o výměře 70 m2, p.p.č. 2269/48 o výměře 22 m2, p.p.č. 2269/49 o výměře 67 m2, p.p.č. 2269/50 o výměře 26 m2, p.p.č. 2269/51 o výměře 16 m2, p.p.č. 2269/52 o výměře 5 m2, p.p.č. 2269/54 o výměře 163 m2, p.p.č. 2326/11 o výměře 43 m2, p.p.č. 2340/2 o výměře 115 m2 vše kú. Lomnice nad Popelkou a pozemku p.p.č. 439/3 o výměře 8 m2 kú. Chlum pod Táborem, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 8. 12. 2007.

 

 

Vladimír Mastník

      starosta

 

Do přehledu pozemků vyznačených v katastrální mapě je možné nahlédnout na MěÚ Lomnice nad Popelkou, odbor majetku a rozvoje města, 2. poschodí budovy radnice, kancelář č. 15.

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz