Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výzva k odstranění vraku vozidla

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 22.11.2007 do 24.01.2008
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 22.11.2007 do 23.01.2008

Město Lomnice nad Popelkou

místostarosta

Husovo náměstí  6,  512 51  Lomnice nad Popelkou, tel. 481 629 037, fax 481 629 026

 

                                                                                                   V Lomnici nad Popelkou 22.11.2007           

 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU VOZIDLA

 

            Město Lomnice nad Popelkou na základě ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů „dále jen zákon“, jako vlastník pozemní komunikace vyzývá vlastníky níže vypsaných vozidel k odstranění:

 

Č.j. MULO 1566/2007           Jeronýmova ul. u č.p. 126        Škoda 105L;               červená barva

 

Č.j. MULO 1567/2007           Smetanova ul.  u č.p.1281       Lancia; 1H4 8436;       stříbrná barva

                                                          

Č.j. MULO 1568/2007           Smetanova ul. u č.p. 1281       Lancia; TUI 72-60;      modrá barva   

 

 

Důvodem této výzvy je odstavené vozidlo v rozporu s § 19, odst. 2, písm. g) zákona, kde je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu, není opatřeno SPZ nebo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu.

 

Dle § 19, odst. 3 zákona, je majitel povinen odstranit autovrak na výzvu vlastníka komunikace do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění.

           

Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne výzvy bude vrak odstraněn a zlikvidován na  náklady vlastníka.

 

Pokud vrak nebude odstraněn do dvou měsíců od výzvy k odstranění dopouští se tím vlastník přestupku dle § 42a, odst. 1) písm. i) zákona za který může být uložena pokuta dle § 42a odst. 7) písm. b) zákona až do výše 300.000 Kč.

Dále může obecní úřad udělit pokutu až do výše 20.000 Kč  fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nebude – li splněna povinnost odstranění vraku v určené lhůtě, zahájí proti vlastníkovi komise
k projednávání přestupků Města Lomnice nad Popelkou přestupkové řízení a bude vůči vlastníkovi uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

 

 

 

 

Datum výzvy: 22.11.2007

Odklizení vraku do: 22.1.2008                                           Mgr. Josef Šimek

Vyvěšeno dne:                                                                                    Místostarosta

Sejmuto dne:                                                                          Město Lomnice nad Popelkou                                    

                                                                      

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz