Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu pozemků v kú. kú. Košťálov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 16.11.2007 do 06.12.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 16.11.2007 do 02.12.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1047/1 o výměře 499 m2 a p.p.č. 1047/7 o výměře  257 m2 , vše kultura ostatní plocha a pozemek v evidenci pozemkového katastru p.č. 1049 o  výměře 18329 m2,  kultura orná půda, vše kú. Košťálov, pro účely zemědělského hospodaření.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 1. 12. 2007.

 

 

Vladimír Mastník

       starosta

 

snímek katastrální mapy v příloze

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz