Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje poz. 866/2 kú. Lomnice n. Pop

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 05.11.2007 do 23.11.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 05.11.2007 do 20.11.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p.p.č. 866/2 o výměře 161 m2, kultura trvalý travní porost, kú. Lomnice nad Popelkou.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 19. 11. 2007.

 

Snímek katastrální mapy v příloze.

 

 

Vladimír Mastník

     starosta

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz