Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 25. schůze rady města (17.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.09.2007 do 03.10.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 25. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. září 2007

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             83 / 07 / R

 

a) schválit dílčí úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

 

b) schválit prodej části pozemku p.p.č. 247/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře dle nového geometrického plánu, Františku Blažkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2, vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady a a současně schválit vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání uvedeného pozemku.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17. září 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník        

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz