Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města (20.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.09.2007 do 21.09.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

P R O G R A M

 

7. zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 20. září 2007

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

PROGRAM :

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1)      Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou - deklarace

2)      Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady – oprava vyhlášky

3)      Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

4)      Úprava zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

5)      Projektová příprava oprav místních komunikací v návaznosti na projekt „Čistá Jizera“

6)      Darování vybavení školní kuchyně Základní škole T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou

7)      Darování užitkové techniky Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou

8)      Darování kopírovacího stroje Léčebně dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

9)      Darování movitých věcí a vybavení sborům dobrovolných hasičů

 

Finanční záležitosti:

10)  Úprava rozpočtu města na rok 2007

11)  Závěry komise k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

12)  Bezúplatný převod pozemku pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

13)  Prodej pozemku p.p.č. 231/2, ul. Ant.Staška

14)  Prodej pozemků pod garážemi v ul. Hálkova, za muzeem

15)  Prodej částí pozemku p.p.č. 730/1 kú. Lomnice n. Pop.

16)  Koupě pozemku požární nádrže na Morcinově

17)  Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4  a st.p.č. 1939, kú. Lomnice n. Pop.

 

Ostatní záležitosti:  

18)  Návrh na zápis domu čp. 886 „Úřednický dům“ na seznam nemovitých kulturních památek

 

19)  Diskuse

 

20)  Usnesení, závěr

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 14. 9. 2007

 

 

 

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz