Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 21. schůze rady města (29.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 03.07.2007 do 17.07.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 21. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 29. června 2007

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                  64 / 07 / R

 

a) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou – oprava mostku v ulici Havlíčkova” nabídku, kterou předložila společnost ZEPOS RS s. r. o., se sídlem Libuň.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na realizaci předmětné zakázky s uvedenou společností dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

b) časový harmonogram tvorby a zpracování rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2008 dle návrhu, který předložila Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta EP 1050 Invexset v celkové pořizovací hodnotě 73.078,- Kč příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice Popelkou, k datu 1. 7. 2007.

 

 

d) poskytnutí věcného daru - nákladního automobilu na svoz komunálního odpadu LIAZ BOBR 12.1.BSS v celkové pořizovací hodnotě 166.600,- Kč příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, k datu 1. 7. 2007.

 

 

e) smlouvy o poskytování finančního příspěvku ev. č. 57/2007 a ev. č. 58/2007 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako přispívajícím a Městem Semily jako zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Semily, za účelem poskytování finančního příspěvku za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech, dle návrhu smlouvy, předloženého Městem Semily.

 

  

f) smlouvu o odvozu a odstranění či využití odpadů mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a společností Marius Pedersen, a.s., se sídlem Hradec Králové jako zhotovitelem, s účinností od 1. 7. 2007, dle návrhu smlouvy č. 758 538, který předložil uvedený zhotovitel.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 29. června 2007

 

 Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník

    místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz