Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr výpůjčky objektů hasičské zbrojnice Ploužnice, Rváčov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 28.06.2007 do 17.07.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 29.06.2007 do 15.07.2007

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

         Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr půjčit objekt hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 39 a pozemek p.p.č. 151/5 a 151/9 – trvalý travní porost, vše kú. Ploužnice pod Táborem, dále objekt hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 136 a pozemek p.p.č. 547/2 – trvalý travní porost, vše kú. Rváčov, pro činnost sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

        

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 14. 6. 2007.

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Josef Šimek

                                                                              místostarosta

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz