Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků pod garážemi, ul. Hálkova, Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 28.06.2007 do 01.08.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 28.06.2007 do 24.07.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků pod garážemi st.p.č. 1377, 1378, 1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 2050, 1947 a části p.p.č. 247/1 (v lokalitě za muzeem), vše kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 24. 7. 2007.

 

 

 

Mgr. Josef Šimek

   místostarosta

 

 

 

snímek katastrální mapy v příloze

 

 

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz