Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Plán schůzí rady a zastupitelstva města na II. pololetí 2007

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.06.2007 do 09.07.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Tel. 481 629 020, e-mail : podatelna@mu-lomnice.cz

 

PLÁN  PRÁCE

rady a zastupitelstva města

na II. pololetí roku 2007

 

Schůze Rady města Lomnice nad Popelkou se budou konat ve stanovených termínech a to zpravidla ve středu od 17.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak. Zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou se budou konat nejméně jednou za tři měsíce a jsou veřejná na rozdíl od schůzí rady města, které jsou neveřejné. Zasedání zastupitelstva města se budou konat v určených termínech, zpravidla ve čtvrtek od 18.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak, začátek zasedání bude upřesněn v pozvánkách a na plakátech.

 

Termíny schůzí:

 

25.   7. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

22.   8. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

12.   9. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

17.   9. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

20.   9. 2007      zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

26.   9. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

10. 10. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

24. 10. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

  7. 11. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

21. 11. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

26. 11. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

  5. 12. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

10. 12. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

13. 12. 2007      zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

 

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města, žádosti o projednání jednotlivých záležitostí v uvedených orgánech města je nutno předkládat nejpozději 7 dní před projednáním.

Tento plán byl schválen radou města usnesením č. 56/07/R písm. f) dne 6. 6. 2007.

 

 

Vladimír Mastník

       starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Propojení na související dokumenty:
  • Usnesení z 19. schůze rady města (6.6.2007)
  • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz