Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města (21.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.06.2007 do 25.06.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

P R O G R A M

 

6. zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 21. června 2007

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

PROGRAM :

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013

2.      Příprava odkanalizování Města Lomnice nad Popelkou v rámci projektu Čistá Jizera

3.      Pořízení nového územního plánu Města Lomnice nad Popelkou

4.      Obecně závazné vyhlášky k problematice čistoty města

5.      Zrušení nevyužívaného přípravného stupně Základní školy praktické a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou – dodatek zřizovací listiny

 

Finanční záležitosti:

6.      Úprava rozpočtu města na rok 2007

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

7.      Prodej domu čp. 474 včetně pozemku, ul. Nádražní, Lomnice nad Popelkou

8.      Odkoupení spoluvlastnického podílu k domu čp. 82 včetně pozemků, ul. Pivovarská, Lomnice nad Popelkou

9.      Změna kupujícího pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č. 3096 kú. Lomnice n.P.

10.  Koupě pozemků pro sběrný dvůr Lomnice nad Popelkou

11.  Nabídka na odprodej pozemků od společnosti Technolen technický textil, a.s., Lomnice nad Popelkou

12.  Odkoupení pozemku p.p.č. 735/16 kú. Lomnice n.P. v areálu letního stadionu od ÚZSVM

13.  Bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi od Pozemkového fondu ČR

14.  Prodej pozemku p.p.č. 2188/11 kú. Lomnice n.P., Letná

 

15.  Diskuse

 

16.  Usnesení, závěr

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 14. 6. 2007

 

  

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz