Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výzva k odstranění vraku vozidla

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 14.06.2007 do 20.08.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.06.2007 do 15.07.2009

 

                 Město Lomnice nad Popelkou

                                       místostarosta

                                       Husovo náměstí  6,  512 51  Lomnice nad Popelkou, tel. 481 629 037, fax 481 629 026

 

                                                                                                  

 

                                                                               

 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU VOZIDLA

 

            Město Lomnice nad Popelkou na základě ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů „dále jen zákon“, jako vlastník pozemní komunikace vyzývá vlastníky níže vypsaných vozidel k odstranění:

 

Č.j. MULO 683/2007  Areál ZEOS, Rváčovská        Škoda 120L; 1L2 3279  modrá barva

 

Č.j. MULO 684/2007 Areál ZEOS Rváčovská         Škoda 120 L; CLC 78-30   světle modrá barva

                                                          

Č.j. MULO 685/2007 Areál ZEOS Rváčovská         Škoda 120                  modrá barva   

 

Č.j. MULO 686/2007 Areál ZEOS Rváčovská         Škoda Octavia             tmavě šedá barva

 

Č.j. MULO 687/2007 za č.p. 1281 Smetanova         přívěs – 14467765200,  118 typ PK 750B

                                                          

Č.j. MULO 688/2007 za č.p. 1281 Smetanova         Škoda 105 L               bílá barva

                                                          

Č.j. MULO 689/2007 za č.p. 1281 Smetanova         Wartburg Combi          bílá barva

                                                          

Č.j. MULO 690/2007 za č.p. 1281 Smetanova         Fiat 850                       červená barva

 

Č.j. MULO 691/2007 u čp.1135 Karla Čapka          Trabant          výr. zn.3586679   bílá barva

 

Č.j. MULO 692/2007 u čp.1140 Obránců míru         LADA   KOH 35-46   bílá barva

 

Č.j. MULO 693/2007 u polikliniky Obránců míru      Škoda 125 L  SMC 07-15      červená barva

 

Č.j. MULO 694/2007  Školní náměstí                        Opel                            fialová metalíza

 

Č.j. MULO 695/2007  u sportovní haly Za Školou      Opel Kadet 1,6 i          stříbrná barva

 

Č.j. MULO 696/2007  areál Bronco Kampelíkova     Škoda 105 L    1 L0 9276       červená barva

 

Důvodem této výzvy je odstavené vozidlo v rozporu s § 19, odst. 2, písm. g) zákona, kde je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu, není opatřeno SPZ nebo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu.

 

Dle § 19, odst. 3 zákona, je majitel povinen odstranit autovrak na výzvu vlastníka komunikace do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění.

           

Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne výzvy bude vrak odstraněn a zlikvidován na  náklady vlastníka.

 

 

Pokud vrak nebude odstraněn do dvou měsíců od výzvy k odstranění dopouští se tím vlastník přestupku dle § 42a, odst. 1) písm. i) zákona za který může být uložena pokuta dle § 42a odst. 7) písm. b) zákona až do výše 300.000 Kč.

Dále může obecní úřad udělit pokutu až do výše 20.000 Kč  fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nebude – li splněna povinnost odstranění vraku v určené lhůtě, zahájí proti vlastníkovi komise
k projednávání přestupků Města Lomnice nad Popelkou přestupkové řízení a bude vůči vlastníkovi uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

 

 

 

 

Datum výzvy: 14.6.2007

Odklizení vraku do: 14.8.2007                                                         Mgr. Josef Šimek

Vyvěšeno dne:                                                                                    místostarosta

Sejmuto dne:                                                                          Město Lomnice nad Popelkou                                    

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz