Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu části poz. p.č. 96/3 kú. Chlum

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 24.05.2007 do 14.06.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 24.05.2007 do 10.06.2007

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 96/3, kultura trvalý travní porost, kú. Chlum pod Táborem, za účelem zemědělského využití.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 10. 6. 2007.

 

 

        Vladimír Mastník

        starosta

 

 

 

snímek katastrální mapy v příloze

Záměr pronájmu části poz. p.č. 96/3 kú. Chlum
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz