Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007, o zrušení Obecně závazné vyhlášky města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města a dodatku č. 1 této vyhlášky a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 22.05.2007 do 12.06.2007
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007

 

o zrušení Obecně závazné vyhlášky města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města a dodatku č. 1 této vyhlášky a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se svým usnesením č. 15/07/Z písm. c) ze dne 26. 4. 2007, rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007,

o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města a dodatku č. 1 této vyhlášky a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

1. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města včetně dodatku č. 1 této vyhlášky.

 

2. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě.

 

Čl. 2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 645/2007.

                                  

                                  

 

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta

 

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 22. 5. 2007                Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení:

Sejmuto dne:

Účinnost od: 6. 6. 2007


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz