Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na rekonstrukci a pronájem bytu v čp. 886

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 22.05.2007 do 14.06.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 22.05.2007 do 07.06.2009

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení výběrového řízení na nájem volného nájemního bytu, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou:

 

Volný byt č. 5 o velikosti 2+1 – 75 m2 ve 2. NP  domu čp. 886, ul. Bezručova, Lomnice nad Popelkou.

Volný byt, ve kterém je nutné provést celkovou rekonstrukci - předpokládané náklady max. 225 tis. Kč.

 

Podmínky pro rekonstrukci  bytu:

rekonstrukci provede město, náklady uhradí budoucí nájemník - forma předplaceného nájemného.

Výše vložených nákladů do rekonstrukce bude rozpočítána na počet měsíčních splátek nájemného (smluvní nájemné), které budou prominuty. Skutečné nájemné se začne platit až po umoření výše nákladů zrekonstruovaného bytu. Náklady nad výši předpokládaných maximálních nákladů by byly považovány za nadstandardní a hradil by si je budoucí nájemce mimo uvažovanou výši „předplaceného“ nájemného.

 

V případě více zájemců bude provedeno výběrové řízení. Bližší podmínky a informace, včetně prohlídky bytu, podá odbor majetku a rozvoje města (tel. 481 629 039 – ing. Rádlová).

Kritéria výběru:

-         bydliště v místě -  v jiné obci

-         nabídka výše nájemného

-         potřebnost přidělení bytu

-         prokázání finanční způsobilosti k úhradě nákladů

Kritéria jsou seřazena dle abecedy a jejich pořadí nemá žádný vliv na stupeň významu.

 

Nabídky s  údaji dle kritérií výběru podávejte písemně v uzavřené obálce označené textem „Výběrové řízení - byt čp. 886 - neotvírat“ a zpáteční adresou na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 6. 6. 2007.

 

 

 

    Vladimír Mastník

  starosta

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz