Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 16. schůze rady města (26.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.05.2007 do 30.05.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 16. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. dubna 2007

 

 

 Rada města bere na vědomí                                                                                        45 / 07 / R

 

- písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na funkci člena Rady města Lomnice nad Popelkou a člena finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ke dni 25. 4. 2007

a doporučuje zastupitelstvu města

- provést volbu dalšího člena rady města a jmenování dalšího člena finančního výboru.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  46 / 07 / R

 

a) dohodu o ukončení nájmu služebního bytu č. 2, v domě č.p. 751, Lomnice nad Popelkou, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Janem Doležalem, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, dle návrhu nájemce ke dni 30. 4. 2007.

Rada města současně schvaluje

- nájem uvedeného služebního bytu č. 2, v domě č.p. 751,  Lomnice nad Popelkou, Martinu Stránskému, členu jednotky požární ochrany Lomnice nad Popelkou, na dobu výkonu práce v této jednotce požární ochrany, s účinností ke dni 1. 5. 2007. Smluvní nájemné 30,- Kč/m2.

 

 

b) umístění 1 ks reklamního poutače na sloup veřejného osvětlení u křižovatky ulic 5. května a Pivovarská (u kina), na základě žádosti Miloslava Mizery, bytem Nová Ves nad Popelkou, roční poplatek 600,- Kč.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit úpravy všech uzavřených dohod o umístění reklamních poutačů a návrhy předložit na jednání rady města tak, aby předmětné úpravy nabyly účinnosti k 1. 7. 2007.

 

  

c) podání přihlášky Města Lomnice nad Popelkou do soutěže o získání ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za rok 2007.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. dubna 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz