Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr výpůjčky objektů hasičské zbrojnice Košov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 25.04.2007 do 15.05.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 26.04.2007 do 11.05.2007

 

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

         Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr půjčit objekt čp. 54 s pozemkem st.p.č. 78, budovu bývalé školy a pozemek p.p.č. 77/2 – zahrada, dále objekt hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 82 a pozemek p.p.č. 37 – trvalý travní porost v kú. Košov, pro činnost sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

        

Návrhy v této věci předkládejte na Městský úřad v Lomnici nad Popelkou k rukám starosty do 11. 5. 2007.

  

 

                                                                           Vladimír Mastník

                                                                             starosta města

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz